TJÄNSTER

Vi är verksamma i Södertörn med tonvikt på Nynäshamn och Haninge.
Ösmo Rör erbjuder kvalitets-säkrade VVS-entreprenader och service.

Ösmo Rörs verksamhet är indelad i följande områden:
– VVS
– Total Entreprenad
– Försäljning och service av värmepumpar

Inom områdena VVS och Service utför Ösmo Rör allt från stora totalentreprenader och ROT-arbeten (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) till mindre underentreprenader och servicearbeten.
Inom området Service utförs olika servicearbeten inom VVS, Industri och Verkstad åt såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

Auktoriserad VVS-Installatör = Köptrygghet och kompetens
Vår affärsidé är att med kompetent ledning, ansvarsfullt yrkesfolk och med moderna produktionsmetoder utföra kostnadseffektiva och säkra VVS-installationer med garanti.

För mer information om respektive tjänst, se vänstermenyn.